Control Valve Là Gì?

1, Control Valve Là Gì? Control Valve (van điều khiển) là một thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động được sử dụng để kiểm soát lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, hoặc các yếu tố khác của chất lỏng hoặc khí trong một quy trình công nghiệp. Van được thiết kế để điều […]

0 Item |
View Cart